000

اخبار نمایشگاه یزد

یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی یزد ۱۳۹۹

نمایشگاه نساجی یزد 1399 یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی یزد 1399

چهارمین نمایشگاه منسوجات و فرش ماشینی یزد اسفند ۹۸

چهارمین نمایشگاه منسوجات و فرش ماشینی یزد اسفند 98 چهارمین نمایشگاه منسوجات و فرش ماشینی یزد اسفند 98

کارت دعوت دهمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی یزد

دهمین نمایشگاه نساجی یزد کارت دعوت دهمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی یزد

پلان دهمین نمایشگاه صنعت نساجی یزد

پلان دهمین نمایشگاه صنعت نساجی یزد پلان دهمین نمایشگاه صنعت نساجی یزد

فرم اسپانسر دهمین نمایشگاه نساجی یزد

دهمین نمایشگاه نساجی یزد فرم اسپانسر دهمین نمایشگاه نساجی یزد  

لیست هتل های طرف قرار داد با دهمین نمایشگاه نساجی یزد

دهمین نمایشگاه نساجی یزد لیست هتل های طرف قرار داد با دهمین نمایشگاه نساجی یزد دانلود لیست هتل 97

پوستر دهمین نمایشگاه صنعت نساجی استان یزد ۱۳۹۷

دهمین نمایشگاه نساجی یزد پوستر دهمین نمایشگاه صنعت نساجی استان یزد 1397
راه اندازی در دی ماه 1392