000

فیلم معرفی نمایشگاه سال های گذشته نساجی یزد

IMG_8092

فیلم معرفی نمایشگاه سال های گذشته نساجی یزد

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

پخش فیلم :

 

___

کلیپ دوم

برای دانلود کلیپ کلیک کنید

پخش فیلم :

راه اندازی در دی ماه 1392