000

تماس با ما

 

 

اطلاعات شرکت سیما نساج:

آدرس : یزد – بلوار فردوسی- روبروی شهرداری منطقه ۳ – ابتدای خیابان نگارستان

۰۳۵۳۸۲۰۲۱۲۵
۰۳۵۳۸۲۰۲۱۲۶
۰۹۱۳۳۵۱۹۳۶۲

Telegram: @Isatex
…….
Instagram: @Simanassaj

ایمیل: Sima.nassaj@gmail.com
سایت : www.isatex.ir

 

راه اندازی در دی ماه 1392