پيشينه تاريخي بناي اوليه يزد را برخي مورخان به زمان ضحاك نسبت مي دهند، همچنانكه از ميبد و ابركوه دو شهر تاريخي ديگر استان، در زمان سليمان نبي و ابراهيم پيامبر خبر داده اند. واژه يزد نيز واژه اي باستاني است كه ريشه در”يزت Yazt” يا “يشت Yast” به معناي […]

نهمین نمايشگاه بين‌المللي تخصصي ماشين‌آلات و محصولات نساجي، چرم، پوشاك و فرش استان يزد 28 الي 31 ارديبهشت ماه 1395   پيش گفتار يكي از تاثير گذار ترين صنايع در زندگي بشر در طول دوران گذشته صنعت نساجي و صنايع وابسته به آن بوده است، كه با بهره گيري از […]