ارتباط با ما

آدرس : یزد – صفائیه – بلوار دانشگاه – روبروی مجتمع تجاری خورشید – مرکز رشد نساجی – شرکت سیما نساج

تلفن: ۸۲۳۱۷۶۹- ۰۳۵۱
۸۲۶۶۲۶۰- ۰۳۵۱
فکس: ۸۲۶۶۲۶۱ – ۰۳۵۱
ایمیل: Sima.nassaj@gmail.com
سایت : www.isatex.ir