فرم های نمایشگاه نساجی 1395

به روز رساني :  13 اردیبهشت 95

فرم ثبت نام شركت هاي داخلي  Word – Pdf

فرم ثبت نام شركت هاي خارجي (WordPdf)

تعرفه هاي دريافت غرفه ( Pdf)

تعرفه چاپ تبلغ در کتاب نمایشگاه

مقرارت نمايشگاه (Pdf)

فرم هتل هاي شهرستان يزد (  Pdf)

ليست شركت كنندگان تا امروز ( Pdf)

پلان نمايشگاه ( Pdf)

معرفي نمايشگاه نساجي يزد ( Pdf)

معرفی انتشارات بلغ به عنوان مجری چاپ کتاب نمایشگاه یزد

دستور العمل حضور غرفه داران در نهمین نمایشگاه

admin

پست بعدی

پوستر نهمین نمایشگاه نساجی یزد - 28 اردیبهشت 1395

چ دی 30 , 1394
پوستر نهمین نمایشگاه نساجی یزد – 28 اردیبهشت 1395