000

تصاوير

تصاویری از سومین دوره نمایشگاه در سال ۸۷

IMG_4936 تصاوی در ادامه مطلب برای مشاهده بزرگتر روی عکس ها کلیک کنید

تصاویری از دومین دوره نمایشگاه در سال ۸۶

IMG_3089 تصاویر در ادامه مطلب میباشد برای مشاهده بزرگتر روی عکس کلیک کنید

تصاویری از اولین دوره نمایشگاه در سال ۱۳۸۵

نمایشگاه نساجی استان یزد تصاویر در ادامه مطلب .....   برای مشاهده بزرگتر تصاویر روی عکس ها کلیک کنید.
راه اندازی در دی ماه 1392