000

تولیدات شرکت سیما نساج

لیست تولیدات:

 • نمونه رنگ کن آزمایشگاهی تحت فشار با قابلیت کنترل حرارت میکروپروسسور و سیستم تبادل حرارت گلیسیرین و هوای داغ
 • نمونه رنگ کن آزمایشگاهی اتمسفریک با قابلییت کنترل حرارت میکروپروسسور مجهز به ۱۰ الی ۲۰ حمام رنگرزی
 • ساخت و بازسازی تابلوهای کنترل دستگاههای بوبین رنگ کن با قابلیت برنامه ریزی
 • دستگاه استنتر و بخار فیکس آزمایشگاهی مجهز به سیستم کشش و تولید بخار
 • دستگاه وینچ آزمایشگاهی مجهز به سیستم کنترل دما با بدنه تمام استیل
 • ساخت متراژهای صنعتی قابل برنامه یزی دارای چهار شیفت
 • دستگاه اندازه گیری زاویه بازگشت از چروک پارچه
 • دستگاه فولارد آزمایشگاهی مجهز به کمپرسور هوا
 • ساخت قطب دستگاههای بافندگی با چهار شیفت
 • دستگاه استنتر آزمایشگاهی مجهز به سیستم کشش
 • دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک پارچه
 • دستگاه ضخامت سنج آنالوگ و دیجیتال
 • دستگاه اندازه گیری طول خمش پارچه
 • دستگاه اندازه گیری ثبات سایشی رنگ
 • دستگاه اندازه گیری ثبات نوری رنگ
 • دستگاه سنجش پرزدهی پارچه
 • دستگاه ژیگر آزمایشگاهی
 • دستگاه بار استاتیکی فرش
 • دستگاه کابینت نور
راه اندازی در دی ماه 1392