تولیدات شرکت سیما نساج

ليست توليدات:

 • نمونه رنگ كن آزمايشگاهي تحت فشار با قابليت كنترل حرارت ميكروپروسسور و سيستم تبادل حرارت گليسيرين و هواي داغ
 • نمونه رنگ كن آزمايشگاهي اتمسفريك با قابلييت كنترل حرارت ميكروپروسسور مجهز به 10 الي 20 حمام رنگرزي
 • ساخت و بازسازي تابلوهاي كنترل دستگاههاي بوبين رنگ كن با قابليت برنامه ريزي
 • دستگاه استنتر و بخار فيكس آزمايشگاهي مجهز به سيستم كشش و توليد بخار
 • دستگاه وينچ آزمايشگاهي مجهز به سيستم كنترل دما با بدنه تمام استيل
 • ساخت متراژهاي صنعتي قابل برنامه يزي داراي چهار شيفت
 • دستگاه اندازه گيري زاويه بازگشت از چروك پارچه
 • دستگاه فولارد آزمايشگاهي مجهز به كمپرسور هوا
 • ساخت قطب دستگاههاي بافندگي با چهار شيفت
 • دستگاه استنتر آزمايشگاهي مجهز به سيستم كشش
 • دستگاه اندازه گيري ضريب اصطكاك پارچه
 • دستگاه ضخامت سنج آنالوگ و ديجيتال
 • دستگاه اندازه گيري طول خمش پارچه
 • دستگاه اندازه گيري ثبات سايشي رنگ
 • دستگاه اندازه گيري ثبات نوري رنگ
 • دستگاه سنجش پرزدهي پارچه
 • دستگاه ژيگر آزمايشگاهي
 • دستگاه بار استاتيكي فرش
 • دستگاه كابينت نور

admin

پست بعدی

فيلم معرفي شركت سيما نساج

چ دی 18 , 1392
معرفي از شركت تحقيقاتي سيما نساج يزد به صورت تصويري