000

تماس با شرکت سیما نساج

آدرس:

 یزد- صفائیه- بلوار شهیدان اشرف- خیابان جواد الائمه – خیابان خرد- پلاک ۱۹۰
شرکت مهندسی تحقیقاتی سیما نساج یزد

دفتر مرکزی: یزد – صفائیه- بلوار دانشگاه- روبروی مجتمع خورشید- مرکز رشد نساجی
یزد- طبقه دوم- شرکت مهندسی تحقیقاتی سیما نساج یزد

صندوق پستی:
۸۹۱۶۵-۱۹۳۹

تلفن: ۸۲۳۱۷۶۹- ۰۳۵۱
۸۲۶۶۲۶۰- ۰۳۵۱

فکس: ۸۲۶۶۲۶۱ – ۰۳۵۱
E-mail: sima.nassaj@gmail.com
www.isatex.ir

راه اندازی در دی ماه 1392