000

سیما نساج

فعالیت های شرکت سیما نساج

فعاليتها محققين و متخصصين اين شركت در حال حاضر با هدف پيشرفت صنعت نساجي كشور در زمينه هاي مختلف با نگرش و باوري واقعي پيرامون تلفيق علم و دانش با تجارب صنعتي، بمنظور حل مشكلات مختلف صنعت و ايجاد فناوري هاي نوين به فعاليت پرداخته و اميد دارند با عرضه فعاليتهاي زير به جامعه دانشگاهي، صنعت نساجي كشور  و صنايع وابسته ...
راه اندازی در دی ماه 1392